Những biện pháp tu từ nào được tác giả sử dụng trong khổ thơ sau: tiếng ghi ta

23/10/2020 51

Câu Hỏi:
Những biện pháp tu từ nào được tác giả sử dụng trong khổ thơ sau:

tiếng ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng
máu chảy.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X