Thông tin nào không chính xác về bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca?

23/10/2020 46

Câu Hỏi:
Thông tin nào không chính xác về bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X