Thỏ hoang có tai thính, vành tai lớn dài cử động được về các phía giúp

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Thỏ hoang có tai thính, vành tai lớn dài cử động được về các phía giúp

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X