Ở thỏ, bộ phận nào có vai trò đưa chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 08/09/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ở thỏ, bộ phận nào có vai trò đưa chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ở thỏ, bộ phận nhau thai có vai trò đưa chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi.

Giải thích chi tiết: Nhau thai có vai trò đưa chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi qua dây rốn và cũng qua dây rốn vào nhau thai, chất bài tiết từ phôi được chuyển sang cơ thể mẹ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X