Theo nhân vật Bê-li-côp, điều gì được xem là rõ ràng trong cuộc sống?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Theo nhân vật Bê-li-côp, điều gì được xem là rõ ràng trong cuộc sống?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X