Theo em, đỉnh điểm của đoạn trích là sự việc gì?

07/12/2020 210

Câu Hỏi:
Theo em, đỉnh điểm của đoạn trích là sự việc gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Đỉnh điểm của đoạn trích là sự việc Sái Dương xuất hiện.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X