Khi thấy Quan Công đến, thái độ của Trương Phi như thế nào?

07/12/2020 108

Câu Hỏi:
Khi thấy Quan Công đến, thái độ của Trương Phi như thế nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chọn đáp án: B
Khi thấy Quan Công đến, Trương Phi nổi giận muốn giết Quan Công.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X