Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hạn hán sinh lý?

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 22/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hạn hán sinh lý?

I. Trời nắng gắt kéo dài.

II. Cây bị ngập úng nước trong thời gian dài.

III. Rễ cây bị tổn thương hoặc bị nhiễm khuẩn.

IV. Cây bị thiếu phân

Số phương án đúng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong số các nguyên nhân đã cho, nguyên nhân có thể dẫn đến hạn hán sinh lý là: 
- Cây bị ngập úng nước trong thời gian dài.
- Rễ cây bị tổn thương hoặc bị nhiễm khuẩn.

Giải thích:
I. Trời nắng gắt kéo dài. -> Sai. Vì trời nắng gắt kéo dài gây ra hiện tượng thiếu nước do thoát hơi nước mạnh.
II. Cây bị ngập úng nước trong thời gian dài. –> Đúng. Vì sự ngập úng gây ra thiếu O2, nồng độ dung dịch đất quá cao hoặc nhiệt độ thấp dẫn đến rối loạn trao đổi chất ở rễ làm các tế bào lông hút bị ức chế hoạt động hoặc chết.
III. Rễ cây bị tổn thương hoặc bị nhiễm khuẩn. –> Đúng. Vì rễ cây bị thương hoặc nhiễm khuẩn làm các tế bào lông hút không lấy được nước.
IV. Cây bị thiếu phân –> Sai. Vì hiện tượng cây bị thiếu phân không liên quan đến hiện tượng trong đất có nhiều nước mà cây không sử dụng được. Cây bị thiếu phân sẽ sinh trưởng còi cọc.

Bổ sung kiến thức:
Hạn sinh lý là hiện tượng cây ở trong điều kiện dư thừa nước nhưng vẫn bị héo
Cây thường không sử dụng được dạng nước liên kết chặt với các keo đất, khi đó nó bị hạn khi trong đất vẫn còn nước.
Hạn sinh lý xảy ra do trạng thái sinh lý của cây không cho phép cây hút được nước mặc dù trong môi trường không thiếu nước. Rễ cây không lấy được nước trong khi quá trình bay hơi nước vẫn diễn ra nên cây mất cân bằng nước. Ví dụ khi đất yếm khí, rễ cây thiếu oxy để hô hấp nên không có không có năng lượng cho hút nước; hoặc khi nồng độ muối trong đất quá cao vượt quá nồng độ dịch bào của rễ làm rễ cây không hút nước được, hay trường hợp nhiệt độ của đất quá thấp cũng xảy ra hạn sinh lý…Hạn sinh lý kéo dài cũng tác hại như hạn đất và hạn không khí.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất xảy ra ở khu vực nào sau đây?

Tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất xảy ra ở khu vực ven biển cực Nam Trung Bộ, các tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa
Theo SGK Địa lí lớp 12, trang 64: "Khô hạn kéo dài và tình trạng hạn hán trong mùa khô diễn ra ở nhiều nơi. Ở miền Bắc tại các thung lũng khuất gió như Yên Châu, Sông Mã (Sơn La), Lục Ngạn (Bắc Giang), mùa khô kéo dài 3 - 4 tháng. Còn miền Nam mùa khô khắc nghiệt hơn: thời kì khô hạn kéo dài 4 - 5 tháng ở đồng bằng Nam Bộ và vùng thấp Tây Nguyên, 6 - 7 tháng ở vùng ven biển cực Nam Trung Bộ". Như vậy, ven biển cực Nam Trung Bộ là vùng có tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất với thời gian kéo dài 6 - 7 tháng.

Lụt và hạn hán đã tác động đến sản xuất nông nghiệp của nước ta sau Cách mạng tháng Tám như thế nào?

Lụt và hạn hán đã làm cho nửa tổng số ruộng đất nông nghiệp của ta không canh tác được.

Vì sao những nơi trống trải, không có thực vật sinh sống lại hay xảy ra hạn hán ?

Những nơi trống trải thường xẩy ra hạn hán vì ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp xuống bề mặt làm cho đất bị khô cằn do bốc hơi nước và nước rơi xuống bề mặt không được giữ lại bởi lớp thảm mục và hệ rễ thực vật - SGK Sinh học lớp 6 trang 150

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ảnh hưởng của các hạn chế đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng?

1) Số dân đông trong điều kiện nền kinh tế còn chậm phát triển, việc làm, nhất là ở khu vực thành thị đã trở thành vấn đề nan giải.

Ảnh hưởng của các hạn chế đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng là:

- Số dân đông trong điều kiện nền kinh tế còn chậm phát triển, việc làm, nhất là ở khu vực thành thị đã trở thành vấn đề nan giải.

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiệu ứng nhà kính gây ra sự bất thường về khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống con người.
(b) Một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm tầng ozon là do hợp chất CFC dùng, trong công nghiệp làm lạnh.

Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là 4, tức là tất cả các đáp án trên đều đúng.

- Hiệu ứng nhà kính gây ra sự bất thường về khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống con người.

Hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính” làm cho nhiệt độ Trái đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, … Tác nhân chủ yếu gây “Hiệu ứng nhà kính” là do sự tăng nồng độ trong khí quyển của chất nào sau đây?

Hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính” làm cho nhiệt độ Trái đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, … Tác nhân chủ yếu gây “Hiệu ứng nhà kính” là do sự tăng nồng độ trong khí quyển của Cacbon đioxit

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X