Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là?

Giang |  11/11/2020 583

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm GDCD 7 bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là?

TRẢ LỜI

Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là tín ngưỡng

Giải thích:

- Tín ngưỡng là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình như : thần linh, thượng đế, chúa trời.

- Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lê nghi thể hiện sự sùng bái ấy.

- Mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (như tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép...), dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về sức khoẻ, thời gian, tài sản và có thể cả tính mang con người. Vì vậy, cần phải đấu tranh chồng mê tín dị đoan.

XEM THÊM
Câu hỏi trắc nghiệm
Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là?
Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm
đáp án đúng: B

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X