Vào dịp tháng Giêng các gia đình thường đi xem bói, việc làm đó là?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Vào dịp tháng Giêng các gia đình thường đi xem bói, việc làm đó là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X