Thờ đức chúa, không thắp hương mà đi nghe giảng kinh đạo thuộc đạo nào?

11/11/2020 2,104

Câu Hỏi:
Thờ đức chúa, không thắp hương mà đi nghe giảng kinh đạo thuộc đạo nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X