Các quan niệm: Không ăn trứng trước khi đi thi, không ăn lạc khi thi được gọi

11/11/2020 515

Câu Hỏi:
Các quan niệm: Không ăn trứng trước khi đi thi, không ăn lạc khi thi được gọi là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X