Lòng tin vào một cái gì đó thần bí (thần linh, thượng đế, chúa trời.) được gọi

11/11/2020 278

Câu Hỏi:
Lòng tin vào một cái gì đó thần bí (thần linh, thượng đế, chúa trời.) được gọi là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X