Tên tướng Pháp nào đã chỉ huy cuộc tiến công ra Bắc Kì lần thứ hai?

Xuất bản: 29/10/2021 - Cập nhật: 22/10/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Tên tướng Pháp nào đã chỉ huy cuộc tiến công ra Bắc Kì lần thứ hai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tên tướng Pháp đã chỉ huy cuộc tiến công ra Bắc Kì lần thứ hai là Rivie.
- Năm 1882, Pháp vu cáo triều đình vi phạm Hiệp ước 1874 để lấy cớ kéo quân ra Bắc Kì.
- Ngày 03/04/1882, Đại tá Rivie đổ bộ lên Hà Nội
- Ngày 25/4/1882, Pháp gửi tối hậu thư cho Hoàng Diệu, yêu cầu giao thành trong ba tiếng đồng hồ. Chưa hết hạn, quân Pháp đã nổ súng chiếm thành, sau đó chiếm mỏ than Hồng Gai, Quảng Yên, Nam Định.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sau khi chiếm được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã làm gì?

Sau khi chiếm được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã bắt tay thiết lập bộ máy cai trị, chuẩn bị kế hoạch đánh ra Bắc Kì

Từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam

Từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
- Năm 1897, Toàn quyền Pôn Đu-me hoàn thiện bộ máy thống trị và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) không phải là

Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) không phải là nơi đối phương bất khả xâm phạm.

Sự kiện đánh dấu Thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành xâm lược Việt Nam là:

Sự kiện đánh dấu Thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành xâm lược Việt Nam là Hiệp ước Hác – măng và hiệp ước Pa – tơ - nốt được ký kết.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), chiến thắng Biên giới năm 1950 của quân dân Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây?

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), chiến thắng Biên giới năm 1950 của quân dân Việt Nam có ý nghĩa phá vỡ thế bao vây cả trong lẫn ngoài của địch với căn cứ địa Việt Bắc.

Một trong những điểm khác giữa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Kì sau Hiệp ước 1862 với cuộc kháng chiến chống Pháp ở giai đoạn trước là

Một trong những điểm khác giữa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Kì sau Hiệp ước 1862 với cuộc kháng chiến chống Pháp ở giai đoạn trước là kết hợp chống Pháp và chống phong kiến đầu hàng.

Năm 1954, thực dân Pháp có hoạt động nào sau đây?

Năm 1954, thực dân Pháp có hoạt động là xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Vì sao trong những năm đầu chiến tranh xâm lược Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1860), thực dân Pháp bị thiệt hại nặng nhưng vẫn đứng vững được ở Việt Nam để tiếp tục mở rộng xâm lược?

Trong những năm đầu chiến tranh xâm lược Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1860), thực dân Pháp bị thiệt hại nặng nhưng vẫn đứng vững được ở Việt Nam để tiếp tục mở rộng xâm lược vì sai lầm về đường lối, chiến thuật của triều đình Huế.

Trong thời kì 1946 - 1954, thắng lợi nào sau đây của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp?

Trong thời kì 1946 - 1954, chiến thắng Việt Bắc thu - đông của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp.

Nội dung nào sau đây nằm trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi của thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam cuối năm 1950?

Nội dung nằm trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi của thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam cuối năm 1950 là ra sức phát triển ngụy quân.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X