Tăng vụ là như thế nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 27/10/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tăng vụ là như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng từ một vụ lên hai, ba vụ trong một năm trên một diện tích đất, tăng sản phẩm thu hoạch.
Giải thích:
Tăng vụ là:
- Tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất. Tăng từ một vụ lên hai, ba vụ trong năm.
- Tăng sản phẩm thu hoạch.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ là

Yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ là chế độ nhiệt đới ẩm dồi dào. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có ảnh hưởng sâu sắc đến nền nông nghiệp nhiệt đới. Đặc biệt là chế độ nhiệt, ẩm đồi dào là yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh và tăng vụ.

Biện pháp nào sau đây thực hiện trong trồng trọt?

  • Khai hoang, lấn biển, tăng vụ, áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật
  • Cày đất
  • Bón phân hạ phèn
  • Bón phân hữu cơ

Biện pháp thực hiện trong trồng trọt là: khai hoang, lấn biển, tăng vụ, áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật.


Thông tin bổ sung

Trồng xen, tăng vụ ... để có nhiều cây và hạt họ Đậu thuộc phương pháp sản xuất thức ăn giàu chất dinh dưỡng gì?

Giải thích: Theo Hình 68 SGK Công nghệ 7 trang 108, trồng xen, tăng vụ... để có nhiều cây và hạt họ Đậu thuộc phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein.

Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ?

Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ trong nông nghiệp là tăng sản lượng thu hoạch và tăng số lượng vụ gieo trồng trên một đơn vị diện tích. Bằng cách bố trí thời vụ hợp lý, chúng ta có thể tận dụng tốt tài nguyên khí tượng thuỷ văn, đảm bảo phân bố lao động đều phù hợp theo thời gian và khai thác tối đa...

Vùng Đồng bằng sông Hồng phải đẩy mạnh thâm canh tăng vụ là do:

Vùng Đồng bằng sông Hồng phải đẩy mạnh thâm canh tăng vụ là do khả năng mở rộng diện tích hết sức khó khăn.

Yếu tố nào cho phép trồng trọt quanh năm, áp dụng các công thức luân canh, tăng vụ?

Yếu tố cho phép trồng trọt quanh năm, áp dụng các công thức luân canh, tăng vụ là lượng nhiệt ẩm dồi dào.

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X