Tại sao người chồng lại đưa vợ từ dưới thuyền lên bờ rồi mới đánh?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tại sao người chồng lại đưa vợ từ dưới thuyền lên bờ rồi mới đánh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

N chồng lại đưa vợ từ dưới thuyền lên bờ rồi mới đánh Vì người vợ không nỡ để các con chứng kiến cảnh thương tâm của gia đình.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X