Điền tiếp từ còn thiếu vào dấu ba chấm trong câu văn sau:một vẻ đẹp thực đơn

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điền tiếp từ còn thiếu vào dấu ba chấm trong câu văn sau:"một vẻ đẹp thực đơn giản và...khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối, trong tim như có cái gì bóp thắt vào"

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

một vẻ đẹp thực đơn giản và cuốn hút khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối, trong tim như có cái gì bóp thắt vào

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X