Nhân vật người đàn ông hàng chài hiện lên là một người như thế nào?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhân vật người đàn ông hàng chài hiện lên là một người như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhân vật người đàn ông hàng chài hiện lên là một người thô kệch nhưng sống có tình thương, trách nhiệm

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X