Tác động trước tiên của nhiệt và ẩm tới quá trình hình thành của đất là

Xuất bản: 13/10/2020 - Cập nhật: 13/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Tác động trước tiên của nhiệt và ẩm tới quá trình hình thành của đất là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tác động trước tiên của nhiệt và ẩm tới quá trình hình thành của đất là làm cho đá gốc bị phá hủy thành các sản phẩm phong hóa.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X