Công đoạn sản xuất nông nghiệp nào dưới đây làm thay đổi tinh chất đất nhiều

Xuất bản: 13/10/2020 - Cập nhật: 13/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Công đoạn sản xuất nông nghiệp nào dưới đây làm thay đổi tinh chất đất nhiều nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các hoạt động cày bừa, làm đất tươi xốp, tạo không gian hoạt động cho các vi sinh vật có lợi cho đất, làm cho đất có nhiều chất dinh dưỡng, thoáng khí,… Như vậy, công đoạn cày bừa là công đoạn trong sản xuất nông nghiệp có tác động lớn nhất đến sự thay đổi các tính chất của đất.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X