Trắc nghiệm Địa lý 10 sách mới phần 3 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lý 10 sách mới phần 3 có đáp án chi tiết dành cho các em học sinh lớp 10 tham khảo và ôn tập tại nhà kiến thức trong học kì vừa qua

Câu 1. Nhân tố có ảnh hưởng nhiều tới hình thức tố chức sản xuất nông nghiệp là
Câu 2. Ở nước ta, các nông trường quốc doanh được thành lập chủ yếu ở
Câu 3. Định hướng quan trọng để tăng hiệu quả sản xuất, đảm bảo hài hòa lợi ích là
Câu 4. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
Câu 5.

Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế là vai trò của ngành nào dưới đây?

Câu 6. Ngành nào sau đây không thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến?
Câu 7. Ngành nào sau đây không thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến?
Câu 8.

Ngành công nghiệp dệt - may, da - giày thường phân bố ở những nước đang phát triển là do

Câu 9. Hình thức sản xuất có vai trò đặc biệt trong công nghiệp không phải là
Câu 10. Trình độ phát triển công nghiệp hóa của một nước biểu thị đặc điểm nào dưới đây?
Câu 11. Nhân tố quan trọng làm thay đổi việc khai thác, sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lí các ngành công nghiệp là
Câu 12. Các ngành công nghiệp như dệt - may, da giày, công nghiệp thực phẩm thường phân bố ở
Câu 13. Các hình thức sản xuất có vai trò đặc biệt trong công nghiệp là
Câu 14. Điểm khác biệt lớn nhất giữa sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp là
Câu 15. Việc phát triển công nghiệp không gây ra tác động tiêu cực nào sau đây?
Câu 16. Trình độ phát triển công nghiệp hóa ở một nước biểu thị ở
Câu 17. Các hình thức chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp vì công nghiệp
Câu 18. Vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp được thể hiện ở việc
Câu 19.

Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng chính đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?

Câu 20.

Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện?

Câu 21. Trữ lượng dầu mỏ trên thế giới tập trung lớn nhất ở
Câu 22.

Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện?

Câu 23. Đặc điểm của than nâu không phải là
Câu 24.

Dầu khí không phải là

Câu 25.

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp khai thác than?

Câu 26.

Biện pháp quan trọng để giảm khí thải CO2 không phải là

Câu 27.

Phát biểu nào sau đây không đúng với dầu khí?

Câu 28.

Vai trò nào sau đây không đúng với công nghiệp điện lực?

Câu 29.

Cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng

Câu 30. Nguồn năng lượng sạch gồm có
Câu 31. Nguồn năng lượng nào sau đây được xếp vào loại không cạn kiệt?
Câu 32.

Phát biểu nào sau đây đúng với việc phân bố tài nguyên dầu mỏ trên thế giới?

Câu 33. Than An-tra-xít không có đặc điểm nào sau đây?
Câu 34.

Hiện nay, con người tập trung phát triển nguồn năng lượng sạch không phải vì nguyên nhân nào sau đây?

Câu 35. Khu công nghiệp không có vai trò nào sau đây?
Câu 36. Gồm 1 - 2 xí nghiệp riêng lẻ, phân bố gần vùng nguyên nhiên liệu và đồng nhất với một điểm dân cư là đặc điểm nổi bật của
Câu 37. Điểm công nghiệp có vai trò nào sau đây?
Câu 38. Khu công nghiệp tập trung có đặc điểm nào sau đây?
Câu 39.

Khu công nghiệp có vai trò nào sau đây?

Câu 40. Trung tâm công nghiệp có vai trò nào sau đây?
Câu 41. Đà Nẵng là hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?
Câu 42. Trung tâm công nghiệp thường là
Câu 43. Nhận định nào sau đây không phải đặc điểm của điểm công nghiệp?
Câu 44. Điểm công nghiệp không có vai trò nào sau đây?
Câu 45. Tứ giác công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ được gọi là
Câu 46. Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, bao gồm có
Câu 47. Đặc điểm cơ bản của vùng công nghiệp là
Câu 48. Vùng công nghiệp có vai trò nào sau đây?
Câu 49. Ở châu Á, quốc gia nào sau đây phát triển mạnh năng lượng tái tạo?
Câu 50. Năng lượng nào sau đây không phải nguồn năng lượng tái tạo?
Câu 51. Các nguồn năng lượng tái tạo trên thế giới là
Câu 52. Quốc gia nào sau đây phát triển mạnh năng lượng tái tạo?
Câu 53. Năng lượng nào sau đây là nguồn năng lượng tái tạo?
Câu 54. Ngành công nghiệp trong tương lai cần phát triển theo hướng bền vững chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?
Câu 55. Năng lượng nào sau đây là nguồn năng lượng tái tạo?
Câu 56. Việc đẩy mạnh sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo không nhằm mục đích nào sau đây?
Câu 57. Việc đẩy mạnh sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo nhằm mục đích nào sau đây?
Câu 58. Năng lượng nào sau đây không phải nguồn năng lượng tái tạo?
Câu 59. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới chú trọng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo là do
Câu 60.

Giải pháp nào sau đây được sử dụng để hạn chế rác thải công nghiệp?

Câu 61. Các chất thải công nghiệp dạng lỏng độc hại tới môi trường là
Câu 62. Các quốc gia phát triển mạnh năng lượng tái tạo là
Câu 63. Ngành dịch vụ nào sau đây thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng?
Câu 64. Các dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể,... thuộc nhóm ngành dịch vụ?
Câu 65. Các ngành: giao thông vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, tín dụng, kinh doanh bất động sản,... thuộc nhóm ngành dịch vụ nào sau đây?
Câu 66.

Mạng lưới ngành dịch vụ có qui mô lớn hay nhỏ phụ thuộc vào đặc điểm nào sau đây?

Câu 67.

Ngành dịch vụ nào sau đây thuộc nhóm các dịch vụ kinh doanh?

Câu 68. Ngành dịch vụ nào sau đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh?
Câu 69. Nhận định nào sau đây đúng với ngành dịch vụ?
Câu 70. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, người ta thường chia các ngành dịch vụ ra thành mấy nhóm?
Câu 71. Đối với việc hình thành các điểm du lịch, nhân tố có vai trò đặc biệt quan trọng là
Câu 72. Trung Tâm dịch vụ lớn nhất ở khu vực Đông Á là
Câu 73. Các thành phố, thị xã là các trung tâm dịch vụ không phải bởi lí do nào sau đây?
Câu 74. Ngành dịch vụ nào sau đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh?
Câu 75. Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh tới tốc độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ?
Câu 76. Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán có ảnh hưởng không nhỏ đến
Câu 77. Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và rõ nét nhất đến sức mua và nhu cầu dịch vụ là

đáp án Trắc nghiệm Địa lý 10 sách mới phần 3 có đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 40D
Câu 2BCâu 41C
Câu 3CCâu 42D
Câu 4CCâu 43A
Câu 5CCâu 44A
Câu 6DCâu 45A
Câu 7DCâu 46B
Câu 8BCâu 47A
Câu 9CCâu 48D
Câu 10DCâu 49D
Câu 11CCâu 50B
Câu 12ACâu 51D
Câu 13DCâu 52D
Câu 14ACâu 53C
Câu 15DCâu 54D
Câu 16BCâu 55A
Câu 17BCâu 56A
Câu 18DCâu 57B
Câu 19DCâu 58C
Câu 20CCâu 59D
Câu 21DCâu 60D
Câu 22ACâu 61B
Câu 23CCâu 62A
Câu 24DCâu 63C
Câu 25BCâu 64A
Câu 26ACâu 65B
Câu 27DCâu 66B
Câu 28DCâu 67C
Câu 29ACâu 68C
Câu 30DCâu 69A
Câu 31ACâu 70D
Câu 32ACâu 71A
Câu 33DCâu 72D
Câu 34DCâu 73B
Câu 35ACâu 74D
Câu 36BCâu 75B
Câu 37CCâu 76C
Câu 38BCâu 77B
Câu 39C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X