Đất mẹ là nguồn cung cấp chất vô cơ trong đất, có vai trò quyết định tới

Xuất bản: 13/10/2020 - Cập nhật: 13/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Đất mẹ là nguồn cung cấp chất vô cơ trong đất, có vai trò quyết định tới

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đất mẹ là nguồn cung cấp chất vô cơ trong đất, có vai trò quyết định tới thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X