Sữa đầu là gì?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Sữa đầu là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sữa đầu là sữa do vật nuôi mẹ tiết ra ngay sau khi sinh và kéo dài 1 tuần lễ đối với bò mẹ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X