Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản diễn ra theo trình tự nào sau đây?

Xuất bản: 21/02/2024 - Cập nhật: 21/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản diễn ra theo trình tự nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản diễn ra theo trình tự CNTB tự do cạnh tranh => CNTB độc quyền => CNTB hiện đại.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X