Sự phân bố thực vật có sự khác nhau giữa:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự phân bố thực vật có sự khác nhau giữa:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 27

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sự phân bố thực vật có sự khác nhau giữa: chân núi và sườn núi; các nơi có; khí hậu khác nhau; các loại đất khác nhau do thực vật chịu tác động của đất, địa hình, khí hậu.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X