Lớp vỏ sinh vật là?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Lớp vỏ sinh vật là?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 27

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Lớp vỏ sinh vật là những sinh vật sống trong các lớp đất đá, không khí và lớp nước, tạo thành một lớp vỏ mới liên tục bao quanh Trái đất. (Sinh quyển).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X