Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có ý nghĩa là?

10/11/2020 60

Câu Hỏi:
Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có ý nghĩa là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có ý nghĩa là giúp mỗi người tiến bộ không ngừng, làm được nhiều việc có ích cho mọi người và được mọi người yêu quý, kính trọng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 9 mới nhất

X