Các việc làm: Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đèn đỏ dừng lại, chở đúng

10/11/2020 69

Câu Hỏi:
Các việc làm: Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đèn đỏ dừng lại, chở đúng số người quy định được gọi là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Các việc làm: Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đèn đỏ dừng lại, chở đúng số người quy định được gọi là tuân theo pháp luật

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 9 mới nhất

X