Các việc làm: Giúp đỡ gia đình khó khăn, ủng hộ trẻ em vùng sâu vùng sa được gọi

10/11/2020 57

Câu Hỏi:
Các việc làm: Giúp đỡ gia đình khó khăn, ủng hộ trẻ em vùng sâu vùng sa được gọi là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 9 mới nhất

X