Luôn sống và hành động theo những qui định của pháp luật được gọi là?

10/11/2020 319

Câu Hỏi:
Luôn sống và hành động theo những qui định của pháp luật được gọi là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 9 mới nhất

X