Câu thành ngữ: Thương người như thể thương thân nói về?

10/11/2020 104

Câu Hỏi:
Câu thành ngữ: Thương người như thể thương thân nói về?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Câu thành ngữ: Thương người như thể thương thân nói về sống có đạo đức

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 9 mới nhất

X