Các hành vi: Buôn bán chất ma túy, buôn pháo nổ, đua xe trái phép được gọi là?

10/11/2020 62

Câu Hỏi:
Các hành vi: Buôn bán chất ma túy, buôn pháo nổ, đua xe trái phép được gọi là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Các hành vi: Buôn bán chất ma túy, buôn pháo nổ, đua xe trái phép được gọi là vi phạm pháp luật

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 9 mới nhất

X