Trắc nghiệm GDCD 9 bài 13 : Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 bài 13 Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế có đáp án để học tốt môn Giáo Dục Công Dân lớp 9

Câu 1. Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?

A. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ

B. Trốn thuế , kinh doanh bất hợp pháp

C. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

D. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu

Câu 3. Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào ?

A. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.

B. Quyền tự do kinh doanh.

C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.

D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.

Câu 10. Thuế có tác dụng là?

A. Ổn định thị trường.

B. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

C. Góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng.

D. Cả A,B,C.

đáp án Trắc nghiệm GDCD 9 bài 13 : Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2ACâu 7C
Câu 3BCâu 8A
Câu 4DCâu 9D
Câu 5DCâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X