Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

Xuất bản: 14/10/2020 - Cập nhật: 14/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho sơ đồ sau: 

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 33 câu 4

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sơ đồ trên tương đối đơn giản, có cả khu dân cư và chỉ có 1 xí nghiệp công nghiệp → Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp điểm công nghiệp.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X