Sơ đồ khối phần phát thông tin là:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sơ đồ khối phần phát thông tin là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Vì đáp án D là sơ đồ khối phần phát thông tin, đáp án A, C là sơ đồ sai.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X