Tên gọi của CH3COOCH3 là

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tên gọi của CH3COOCH3 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tên gọi của CH3COOCH3 là metyl axetat.

Tên gọi của CH3COOCH3 là D. metyl axetat. Trắc nghiệm môn Hoá Học Luyện Thi hình ảnh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X