Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là phần mềm gì?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 12/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là phần mềm gì? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tin học 10 bài 7: Phần mềm máy tính

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là phần mềm gì?

TRẢ LỜI

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là phần mềm ứng dụng.
Vì phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) được thiết kế dựa trên những yêu cầu chung của rất nhiều người trong việc tạo lập, sửa chữa văn bản.

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là phần mềm gì?

Câu hỏi liên quan
Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

Chức năng chính của Microsoft Word là phục vụ việc soạn thảo văn bản và xử lý văn bản một cách hiệu quả. Là một chương trình soạn thảo văn bản phổ biến trong bộ Microsoft Office, Word cung cấp môi trường thân thiện với người dùng để tạo và chỉnh sửa các tài liệu dạng text. Nó cho phép bạn tùy chỉnh phông chữ, màu sắc chữ, thêm hiệu ứng đồ họa, và cả nhúng âm thanh và video. Đồng thời, Word cũng hỗ trợ tính năng đa phương tiện, giúp làm tăng tính tương tác và hiệu quả trong việc trình bày thông tin.

Trong Microsoft Word để ngắt một đoạn văn bản sang cột khác ta chọn?

Đặt điểm chèn tại nơi cần ngắt, vào Insert --> Break --> Column Break

Trong cửa sổ làm việc với Microsoft Word, nút công cụ Undo dùng để:

Trả lại trạng thái nội dung tài liệu trước đó

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X