Ở vĩ độ thấp, hướng chảy của các vòng hoàn lưu ở bán câu Bắc là

Xuất bản: 05/03/2024 - Cập nhật: 05/03/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ở vĩ độ thấp, hướng chảy của các vòng hoàn lưu ở bán câu Bắc là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ở vĩ độ thấp, hướng chảy của các vòng hoàn lưu ở bán câu Bắc là theo chiền kim đồng hồ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X