Nhóm nghề nghiệp liên quan đến thành phần tự nhiên là

Xuất bản: 05/03/2024 - Cập nhật: 05/03/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhóm nghề nghiệp liên quan đến thành phần tự nhiên là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nhóm nghề nghiệp liên quan đến thành phần tự nhiên (khí hậu học, thổ nhưỡng học, địa chất, trồng trọt, chăn nuôi, thiết kế quy hoạch các công trình nông nghiệp, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường,...).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X