Đối với xã hội hiện nay, môn Địa lí có vai trò nào sau đây?

Xuất bản: 05/03/2024 - Cập nhật: 06/03/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đối với xã hội hiện nay, môn Địa lí có vai trò nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đối với xã hội hiện nay, môn Địa lí giúp chúng ta biết cách ứng xử và thích nghi được với những thay đổi đang diễn ra trong tự nhiên và xã hội. Trên thực tế, môn Địa lí góp phần hình thành phẩm chất và năng lực giúp các em vận dụng được những kiến thức địa lí đã học vào cuộc sống sinh động hằng ngày và mở ra những định hướng về nghề nghiệp trong tương lai.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X