Ở sinh vật nhân thực, bộ ba nào sau đây mã hóa axit amin mêtiônin?

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở sinh vật nhân thực, bộ ba nào sau đây mã hóa axit amin mêtiônin?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X