Ở châu Đại Dương có những loại đảo nào?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ở châu Đại Dương có những loại đảo nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ở châu Đại Dương có những loại đảo là: Đảo núi lửa và đảo san hô.
Giải thích:
Ở châu Đại Dương có các chuỗi đảo núi lửa Mê-la-nê-di và chuỗi đảo san hô Mi-cro-nê-di với khoảng 1300 đảo nhỏ, nhiều đảo chỉ rộng trên dưới 1km2.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Xét về diện tích, châu Đại Dương xếp thứ mấy thế giới?

Xét về diện tích, châu Đại Dương xếp 6 trong số 6 châu lục trên thế giới.
Trái Đất có diện tích là 510,1 triệu km2 và được chia thành 6 Châu Lục là:

  1. Châu Á (Diện tích 44.580.000 km2),
  2. Châu Mỹ (Diện tích 42.550.000 km2),
  3. Châu Phi (Diện tích 30.370.000 km2),
  4. ​Châu Nam Cực (Diện tích 14.000.000 km2)
  5. Châu Âu (Diện tích 10.180.000 km2),
  6. Châu Đại Dương (Diện tích 8.526.000 km2),

Nước nào có mật độ dân số thấp nhất châu Đại Dương?

Nước nào có mật độ dân số thấp nhất châu Đại Dương: Ô-xtrây-li-a.

Nước có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất châu Đại Dương:

Nước có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất châu Đại Dương: Pa-pua Niu Ghi-nê.

Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu:

Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu: Nóng, ẩm và điều hòa.

Nguyên nhân cơ bản để khí hậu châu Đại Dương ôn hòa là:

Nguyên nhân cơ bản để khí hậu châu Đại Dương ôn hòa là: Được biển bao quanh
Nguyên nhân cơ bản để kí hậu châu Đại Dương ôn hòa là

Các nước có nền kinh tế nhất châu Đại Dương là:

Các nước có nền kinh tế nhất châu Đại Dương là: Ô-xtray-li-a và Niu Di-len.

Bộ tộc nào không phải là người bản địa của châu Đại Dương:

Bộ tộc nào không phải là người bản địa của châu Đại Dương: Nê-gro-it.

Châu Đại Dương có một số đảo thuộc chủ quyền của một số quốc gia ở châu lục khác:

Châu Đại Dương có một số đảo thuộc chủ quyền của một số quốc gia ở châu lục khác: Anh, Pháp, Hoa Kì và Chi-lê.

Các khoảng sản chính của châu Đại Dương là:

Các khoảng sản chính của châu Đại Dương là: Boxit, niken, sắt, than đá, dầu mỏ.

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X