Nước có GDP/người cao nhất trong các nước ASEAN (năm 2004) là:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nước có GDP/người cao nhất trong các nước ASEAN (năm 2004) là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X