Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Tám (1945) với

Xuất bản: 30/05/2024 - Cập nhật: 30/05/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Tám (1945) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X