Nhận định nào sau đây phản ánh đúng về thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám ở

Xuất bản: 30/05/2024 - Cập nhật: 30/05/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nhận định nào sau đây phản ánh đúng về thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám ở Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X