Để tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề về hoà bình, an ninh ở châu Âu, tháng

Xuất bản: 30/05/2024 - Cập nhật: 30/05/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Để tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề về hoà bình, an ninh ở châu Âu, tháng 8-1975, 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canađa kí

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X