Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về các tổ chức độc quyền ở các nước tư

Xuất bản: 21/02/2024 - Cập nhật: 21/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về các tổ chức độc quyền ở các nước tư bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đánh dấu chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn độc quyền sang tự do cạnh tranh là nội dung không phản ánh đúng về các tổ chức độc quyền ở các nước tư bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X