Nội dung nào sau đây không phải là tác động của cao trào kháng Nhật cứu nước (từ

Xuất bản: 30/05/2024 - Cập nhật: 30/05/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây không phải là tác động của cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945) ở Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X