Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không” (1972) của quân dân miền Bắc

Xuất bản: 30/05/2024 - Cập nhật: 30/05/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Ý nghĩa của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (1972) của quân dân miền Bắc là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X