Nội dung của bản vẽ lắp:

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nội dung của bản vẽ lắp:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nội dung của bản vẽ lắp là hình biểu diễn, kích thuóc và bảng kê, khung tên, bảng vẽ lắp là tài liệu kỹ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm.
=> Cả A và B đều đúng

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trình tự đọc bản vẽ lắp gồm mấy bước?

Trình tự đọc bản vẽ lắp gồm 6 bước: Đó là hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên, phân tích chi tiết, tổng hợp.

Bản vẽ lắp có thêm nội dung nào mà bản vẽ chi tiết không có:

Bản vẽ lắp có thêm nội dung mà bản vẽ chi tiết không có đó là bảng kê.
Hình minh họa bản vẽ lắp của bộ vòng đai với bảng kê.

Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?

Bản vẽ lắp bao gồm 4 nội dung là: hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên.
Bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm. Dùng để diễn tả hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết máy của sản phẩm.

Trình tự đọc bản vẽ lắp là gì?

Trình tự đọc bản vẽ lắp là Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.

Công dụng của bản vẽ lắp là:

Công dụng của bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.

Bản vẽ lắp thể hiện:
+ Hình dạng
+ Kích thước
+ Bảng kê
+ Khung tên

Bản vẽ lắp thể hiện:

Bản vẽ lắp thể hiện hình dạng, kết cấu và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
=> Cả 3 đáp án đều đúng

Kích thước trên bản vẽ lắp là:

Kích thước trên bản vẽ lắp là: 
- Kích thước chung
- Kích thước lắp

Trong bản vẽ lắp đơn giản thường sử dụng loại hình chiếu nào ?

Trong bản vẽ lắp đơn giản thường sử dụng loại hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh

Bản vẽ lắp dùng trong:

Bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm, như vậy cả 3 đáp án A, B và C đều đúng

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X